Codi ètic

Este és el codi ètic que he signat com a militant i candidat dels Socialistes de Cullera.

A més, impulsaré un codi ètic municipal absolutament vinculant que hauran de signar tots els membres del nou govern que dirigiré. En ell es reflectiran tots els nostres compromisos per a garantir una gestió neta, transparent i al servici dels ciutadans.

1. Tinc la voluntat irreductible de mantindre una conducta íntegra.

2. Pertany al PSOE perquè vull estar al servici del meu país. L’interés general preval sobre el meu interés particular. No entenc la meua militància com un benefici personal.

3. En cas d’accedir a un càrrec públic o orgànic del PSOE em compromet a exercir-lo d’acord amb els principis de govern obert: transparència, participació i col·laboració.

4. Tinc el ferm compromís de respectar la diversitat social en totes les seues dimensions: cultural, religiosa, de gènere, d’orientació i identitat sexual, funcional, …

5. Si ocupara un càrrec públic o orgànic ho faria amb austeritat, honradesa, exemplaritat, eficàcia i plena dedicació.

6. Si ocupara càrrec públic promouré en l’exercici del govern l’aprovació i aplicació de codis ètics que garantisquen l’exemplaritat, l’austeritat i el compliment d’elevats principis ètics.

7. Com a càrrec públic contribuiré al sosteniment econòmic del PSOE en la mesura dels meus ingressos.

8. La percepció de retribucions econòmiques orgàniques és incompatible amb la percepció de retribucions per l’exercici de càrrecs públics en representació del PSOE.

9. Informaré abans de rebre-les de la percepció de dietes per despeses derivades de la meua participació en organismes o empreses públiques. Acreditaré també les quanties percebudes.

10. Si exercisc com a càrrec públic lliuraré el certificat de la meua declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a la seua revisió pels òrgans competents del PSOE.

11. Abans d’accedir a qualsevol càrrec públic o candidatura, signaré no haver incorregut en causa judicial relacionada amb corrupció, violència de gènere, assetjament o discriminació, o en la comissió de fets constitutius de delictes greus.

12. Presentaré la meua dimissió immediata si, exercint càrrec públic o orgànic, se m’obri juí oral per un procediment penal per delicte greu. Assumisc que de no fer-ho se’m suspendrà cautelarment de militància i podria resultar expulsat.

13. Si exercint càrrec o responsabilitat pública se m’imputa per resolució judicial, explicaré les acusacions davant la Comissió Executiva Federal.

14. Accepte la suspensió cautelar de militància si se m’obrira juí oral per violència de gènere o delicte sexual. Abandonaré el partit si la condemna és ferma.

15. En l’exercici de càrrec públic o orgànic actuaré sempre sota els principis d’eficiència i austeritat, evitant ús impropi dels béns o mitjans dels quals dispose.

16. Per als meus desplaçaments, sempre que puga i amb els marges necessaris per a garantir l’assistència i la representació del partit, faré ús de les tarifes més econòmiques per a l’erari públic i el pressupost del partit.

17. No acceptaré, en l’exercici del meu càrrec orgànic o públic, regals en efectiu o en espècie, o favors o servicis personals. Tampoc acumularé cap d’eixos regals, servicis o favors procedents d’una mateixa persona, organisme o empresa. Els obsequis obtinguts en relació amb l’exercici del càrrec seran donats directament al consistori.

18. No proposaré ni recolzaré indult de càrrec públic algun condemnat per delicte comés en l’exercici de les seues funcions, per delictes lligats a corrupció, violència de gènere, delictes d’assetjament o discriminació, o comissió delictes greus. Em compromet a no sol·licitar el meu propi indult si pesara sobre mi condemna pels esmentats delictes.

19. Entenc que els expresidents del Govern nacional o de les Comunitats Autònomes han de renunciar automàticament a beneficis i percepcions salarials lligats a la seua condició d’expresidents si exercixen activitat professional continuada i retribuïda deslligada de tal condició.