Envia la teua proposta

TU dissenyes la ciutat que vols.

Mitjançant esta web, tots i cadascun dels nostres veïns i veïnes poden fer les seues aportacions al projecte de ciutat amb el qual volem presentar-nos a les eleccions municipals de 2015 i liderar el CANVI.